Okupantu pieminekļi

Latvijas okupācijas laikā celtie pieminekļi, kuru mērķis bija nevis pieminēt kritušos, bet gan kalpot kā padomju ideoloģijas un propagandas instrumentam, simboliski nostiprinot padomju režīma klātbūtni Latvijā.